קודן קורא כרטיסים 1100AMX

קודן קורא כרטיסים 1100AMX

• גוף ABS עמיד ובטיחותי
• לוח מקשים סילקוני מואר
• תומך מפתח אלקטרוני חכם וכרטיס חכם לפתיחה
• מכיל עד כ – 3,000 זיכרונות
• צריכת חשמל מתח נמוך
• יכולת פתיחה ע"י מספר סיסמאות )בקרת כניסה(
• יכולת שליטה ע"י כרטיס מאסטר להוספת והסרת משתמשים.

קודן קורא כרטיסים 1100AMX

רב קווי (חינם) 1700-50-20-60  |  משרד: 074-70-10000  |  פקס: 153-74-701-6677 משלוח דאר: אוריון גלאס בע"מ, רחוב הדקל 46, ד.נ. עמק חפר 3885500

systems@orionglass.co.il :מייל