מערכת הרמוניקה - Z - AR-22950-Z

מערכת הרמוניקה - Z - AR-22950-Z

AR-22950-Z

  • במערכת הרמוניקה Z ישנם 4 טיפוסים של כנפים
  • טיפוס 1 – כנף בסיס: הראשונה במערכת והקרובה ביותר לבסיס האיסוף, גודלה יהיה מחצית מכנף רגילה בתוספת 65 מ"מ. (כנף אחת בסט)
  • טיפוס 2 – כנף נושאת: כל כנף במערכת המחוברת על אביזר מוביל למסילה. (כמות כנפיים לפי צורך)
  • טיפוס 3 – כנף מובילה: הכנף המובילה את המערכת בדרך כלל עם ידית ונעילה – כנף אחת בסט

מספר הכנפיים במערכת תמיד יכול להשתנות לפי צורך.

  • רוחב כנף *מומלץ עד 70 ס"מ
  • מידת הורדה לביצוע דלתות תהיה המידה הכללית של גובה המערכת – מהרצפה לתקרת המסילה בהפחתה של 55 – 60 מ"מ.
  • בבסיס אביזר התליה נמצא בורג בעזרתו ניתן לכייל את גובה הדלתות לדיוק מקסימלי.
  • רוחב הכנף יחושב בצורה בה החלוקה תבצע למספר הכנפיים האופטימלי גם אם קיימת חריגה של עד 10% מהרוחב המומלץ.

רב קווי (חינם) 1700-50-20-60  |  משרד: 074-70-10000  |  פקס: 153-74-701-6677 משלוח דאר: אוריון גלאס בע"מ, רחוב הדקל 46, ד.נ. עמק חפר 3885500

systems@orionglass.co.il :מייל