מערכת הרמוניקה - W - AR-22950-W

מערכת הרמוניקה - W - AR-22950-W

AR-22950-W

  • במערכת הרמוניקה W ישנם 4 טיפוסים של כנפים
  • טיפוס 1 – כנף בסיס: הראשונה במערכת והקרובה ביותר לבסיס האיסוף. )כנף אחת בסט(
  • טיפוס 2 – כנף נושאת: כל כנף זוגית במערכת המחוברת על אביזר מוביל למסילה. )כמות כנפיים לפי צורך(
  •  טיפוס 3 – כנף מחזירה: כל כנף מרכזית שאינה מחוברת על אביזר מוביל. )כמות כנפיים לפי צורך(
  • טיפוס 4 – כנף מובילה: הכנף המובילה את המערכת בדרך כלל עם ידית ונעילה. )כנף אחת בסט(
  • מספר הכנפיים במערכת תמיד יהיה זוגי.
  • רוחב כנף מומלץ עד 70 ס"מ*
  • מידת הורדה לביצוע דלתות תהיה המידה הכללית של גובה המערכת – מהרצפה לתקרת המסילה בהפחתה של 55 – 60 מ"מ.
  • בבסיס אביזר התליה נמצא בורג בעזרתו ניתן לכייל את גובה הדלתות לדיוק מקסימלי.
  • רוחב הכנף יחושב בצורה בה החלוקה תבצע למספר הכנפיים האופטימלי גם אם קיימת חריגה של עד 10% מהרוחב המומלץ.

רב קווי (חינם) 1700-50-20-60  |  משרד: 074-70-10000  |  פקס: 153-74-701-6677 משלוח דאר: אוריון גלאס בע"מ, רחוב הדקל 46, ד.נ. עמק חפר 3885500

systems@orionglass.co.il :מייל