מערכת דלתות נאספות - 22900W - AR-22900-W

מערכת דלתות נאספות - 22900W - AR-22900-W

AR-21900-W

  • מערכת הרמוניקה נאספת W עם פאנלים עליון ותחתון לקבלת מפתח נקי מצירים ופרזול.
  •  בעת פתיחת המערכת כל הכנפיים יהיו מוסתות לפנים או חוץ החלל לפי בחירה.
  • במערכת זו מספר הדלתות הנאספות חייב להיות זוגי.

רב קווי (חינם) 1700-50-20-60  |  משרד: 074-70-10000  |  פקס: 153-74-701-6677 משלוח דאר: אוריון גלאס בע"מ, רחוב הדקל 46, ד.נ. עמק חפר 3885500

systems@orionglass.co.il :מייל