אריאל - סט CNC למקלחון דו כנפי - ARC-06.0007.D

אריאל - סט CNC למקלחון דו כנפי - ARC-06.0007.D

₪800.00מחיר

ARC-06.0007.D

 

הערות למקלחון CNC
* מידות קדח לידית יקבעו לפי סוג הידית שתיבחר
* במקלחון פינתי עם שני קבועים ושתי דלתות יש לקחת
בחשבון שינוי מידה בקדח המסומן באות A עבור זווית
חיבור פינתית ובהתחשב בעובי הזכוכית.
* הקטע המסומן באות B הינו אורך הפינוי עבור הגלגלת,
המידה הינה מקו פינוי הדלת בקבוע ועד לסוף פינוי ה CNC
* מידת הקטע המסומן באות C לא תפחת בשום אופן מ 80 מ"מ.

רב קווי (חינם) 1700-50-20-60  |  משרד: 074-70-10000  |  פקס: 153-74-701-6677 משלוח דאר: אוריון גלאס בע"מ, רחוב הדקל 46, ד.נ. עמק חפר 3885500

systems@orionglass.co.il :מייל