אטם בלון

אטם בלון

FC-007.06X10 - עובי זכוכית 6 מ"מ - אורך כנף 10 מ"מ

FC-007.08X10 - עובי זכוכית 8 מ"מ - אורך כנף 10 מ"מ

FC-007.08X10-3M - עובי זכוכית 8 מ"מ - אורך כנף 10 מ"מ

FC-007.08X15 - עובי זכוכית 8 מ"מ - אורך כנף 15 מ"מ

FC-007.10X10-3M - עובי זכוכית 10 מ"מ - אורך כנף 10 מ"מ

FC-007.12X10-3M - עובי זכוכית 12 מ"מ - אורך כנף 10 מ"מ

FC-007.15X2.5M - עובי זכוכית 15 מ"מ - אורך כנף 15 מ"מ

אטם בלון

רב קווי (חינם) 1700-50-20-60  |  משרד: 074-70-10000  |  פקס: 153-74-701-6677 משלוח דאר: אוריון גלאס בע"מ, רחוב הדקל 46, ד.נ. עמק חפר 3885500

systems@orionglass.co.il :מייל